Úvod

Programové speciality

Technologické speciality

Způsoby hledání

Hypertext - odkazy

Aktualizace

Možnosti pro různé uživatele

Potřebný počítač


 

 

ZPŮSOBY VYHLEDÁVÁNÍ (výběr)

 

  existují tři základní přístupy k hledání v inf. systémech, obsažené i v LexGalaxy

- pomocí hesel

- pomocí "fulltextového" hledání

- pomocí rejstříků (číselníků)

  "fulltextové" hledání jakéhokoli slova

 je dále rozlišeno podle struktur v dokumentu - lze hledatslovo "voda" např. jen v paragrafu, v nadpise paragrafu, v příloze, nebo dokonce i v podpise dokumentu - toto rozlišení umožňuje daleko detailnější hledání a efektivnější výsledek

 

  podle daného čísla dokumentu nebo paragrafu např. 1/1993 Sb. ČR, § 5

  podle názvu nadpisu - například "zákon o vodách"

  podle typu předpisu - "najdi jen vyhlášky"

  podle autora - "Parlament"

  podle právního odvětví - "Občanské právo hmotné"

  podle věcného hesláře - kupříkladu "Mezinárodní obchodní styk"

  podle roku vydání - "od roku 1950 do roku 1960"

  podle platnosti - "platí", "neplatí", "vše"

  podle jednacích čísel - v rejstříku i v textech

  podle usuální zkratky - tu si můžete vytvořit i sami; systém obsahuje všechny obvyklé a často

užívané zkratky jako např. ObchZ, OSŘ...

  časové znění jak k dnešnímu dni (tj. aktuální), tak ke dni v minulosti u paragrafu a u dokumentu

  kombinované dotazy - například "najdi všechny vyhlášky všech ministerstev spojů, v jejichž

názvu se vyskytuje slovo jízdní řád (ve všech tvarech) a v textu slovo fax"

  hledání výrazu v plném textu - například "najdi poškozování věřitele" v paragrafu nebo

v nadpisu paragrafu

  zadání slova lze skloňovat, časovat a dělat kmenové rozšíření - slovo lze zadat v libovolném

tvaru

  struktury - hledej v paragrafu, příloze, nadpise....

  soubory dokumentů - "Jen judikáty a nálezy Ústavního soudu"

  podle čísla důvodové zprávy

  k dispozici jsou booleovské operátory (AND, OR, NOT) a vzdálenostní operátory (NEAR)