Úvod

Programové speciality

Technologické speciality

Způsoby hledání

Hypertext - odkazy

Aktualizace

Možnosti pro různé uživatele

Potřebný počítač


 

HYPERTEXT aneb ODKAZOVACÍ TECHNOLOGIE

 

Hypertext sice zní cize, nicméně každý z Vás, kdo se "proklikal" sem, několikrát hypertextový odkaz použil - ano, jde o ony dobře známé klikací podtržené texty s myší pacičkou. Internet je na této technologii doslova závislý. V LexGalaxy máme něco podobného:

  je-li v textu odkaz na paragraf či jiný dokument, je možné ho kliknutím myši uvidět a to

i v různých časových zněních

  rozlišujeme několik typů odkazů - změna, změna z novely, změna z úplného znění,

zrušení, zmocnění, citace, citace judikátem, citace důvodovou zprávou

  je-li paragraf citován, měněn apod., je u něj značka, která se dá aktivovat

  základní jednotkou odkazového místa je paragraf, nikoli dokument - poskytuje to daleko

jemnější strukturu a daleko vyšší možnosti

  téměř 25.000.000 odkazů

  prohlížení právních informací bez hypertextu je pro LexGalaxy nepředstavitelná záležitost -

- hypertext nejen významně zjednodušuje práci, ale i umožňuje výrazně rozšířit hledací možnosti

  pokud není hypertextu a v textu judikátu čtu např. podle "§ 208 o. s. ř.", musím nejprve

najít OSŘ (když nevím číslo, chvíli mi to potrvá) a pak v něm hledat § 208. V LexGalaxy s hypertextem na to stačí jedno kliknutí a okamžitě se zobrazí text § 208 a je možno si vybrat jakékoli časové znění

Hypertext v LexGalaxy je tedy oboustranný a umožňuje řešit např. i otázku judikátů k danému paragrafu. Nejde tedy jen o ulehčení práce jako na Internetu, ale i o mocný nástroj orientace v právních dokumentech

Hypertext umožňuje i takové příjemnosti, jako když je v textu právního dokumentu uvedena webová nebo e-mailová adresa, lze ji aktivovat stejně jako na Internetových stránkách.