Úvod

Programové speciality

Technologické speciality

Způsoby hledání

Hypertext - odkazy

Aktualizace

Možnosti pro různé uživatele

Potřebný počítač


 

AKTUALIZACE

 

 

U každého právního systému je nesmírně důležitá pravidelná aktualizace. Lze dokázat, že při tempu tvorby nové legislativy je systém po cca 3-5 měsících beznadějně zastaralý.

Systém aktualizujeme měsíčně, jednou za dva měsíce a čtvrtletně na CD-ROM nebo DVD. Aktualizace zahrnuje nejen nově vydané předpisy, judikáty a úplná znění, ale i další předpisy z minulých let. V rámci aktualizace systém neustále roste také dozadu asi o 100 až 150 dokumentů měsíčně. Celkem může v rámci aktualizace přibýt až 500 dokumentů.

V rámci aktualizace máte navíc předplacen neustálý vývoj programu - drobné a mnohdy i větší úpravy a zlepšení dostáváte okamžitě po připravení zdarma! Vlastně každý měsíc je program trochu jiný. V rámci aktualizace můžeme přidávat i další předpisy či úplná znění na Vaše přání.

 

 

  Jednou měsíčně - k prvnímu až desátému dni měsíce; hotové CD odesíláme do 25. dne

daného měsíce.

 

  Jednou za 2 měsíce - aktualizaci dostáváte v lichých měsících.

 

  Jednou za 3 měsíce - v prvním měsíci čtvrtletí (tj. v měsících leden, duben, červenec, říjen).

 

Zde hledejte náš kompletní ceník včetně cen aktualizací.