VÝJIMEČNÝ ROZSAH I ÚPLNOST DAT

 

  Unikátní rejstřík právních předpisů od roku 1784 a historické právní památky:

- základní rakouské předpisy přejaté do českého právního řádu (asi 1.100 dokumentů)
- kompletní Sbírka zákonů od roku 1918 (včetně období protektorátu)
- výběr dokumentů vydaných v Úředním listě
- rejstřík všech oficiálních judikátů od roku 1950
- právní památky (např. Návrh mírové smlouvy krále Jiřího z Poděbrad)
- kompletní sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR a ČSFR

- Věstník Evropské Unie

celkem 105.000 dokumentů, které neustále přibývají...

 

Unikátnost rejstříku spočívá nejen v jeho rozsahu, který nemá konkurenci, ale i v dlouhé době běžného provozu a tudíž relativně malé chybovosti. Dále také v zachycení veškerých návazností: ke každému předpisu systém obsahuje nejen názvy a čísla, ale zejména předpisy rušené a rušící, měněné a měnící, nadřazené a prováděcí předpisy, aktuální či historická znění, odkazy na judikáty. Kromě toho je každý předpis zatříděn podle typu (zákon, vyhláška), autora (Parlament, ministerstvo vnitra) a věcného zařazení (daně, doprava). U judikátů je k dispozici zvláštní zatřídění podle základních právních oborů.

 

  Plné texty cca 40.000 dokumentů od roku 1811 (a historie od 992)

Výběr zahrnuje používané platné právo a podstatný výběr používaných neplatných dokumentů. Oddíl textů právních předpisů je výjimečný zejména svou základní ideou - v LexGalaxy je základní jednotkou jednotlivý paragraf, nikoli celý dokument, jak je obvyklé. Efekt tohoto kroku je zřejmý: je výrazný rozdíl obdržet veškeré judikáty k celému trestnímu zákonu (cca 3.600 dokumentů) nebo pouze k určenému paragrafu (např. k § 219 trest. zákona je cca 230 judikátů).

 

  Úplná Znění předpisů (Neoficiální či Rekonstruovaná)

Najdete zde aktuální i historická úplná znění velké části předpisů ze všech právních oborů. Modul se neustále rozšiřuje (nyní zahrnuje přes 4.000 úplných znění) a každý uživatel má možnost požadovat výrobu dalších úplných znění. Úplná znění připravujeme zásadně podle dat účinností.

 

  Důvodové zprávy k zákonům

 

  Nálezy a usnesení Ústavního soudu ČR a ČSFR

Kompletní sbírka - nálezy a usnesení jsou pomocí odkazů plně provázány s předpisy. Texty nálezů a usnesení jsou kompletní, a to včetně Odůvodnění.

 

 Oficiální judikatura

Civilní, trestní a správní rozhodnutí oficiálních sbírek přibývají po jednotlivých ročnících. Judikátová část zahrnuje kompletní ročníky od roku 1950 s texty, celkem více než 8.000 dokumentů od roku 1950. Nově též judikáty z 1. republiky ("Vážný", "Bohuslav") - již více než 10.000 právních vět z první republiky. Judikáty ze starší doby přibývají každý měsíc v rámci aktualizace!

 

 

 Neoficiální judikatura

Civilní, trestní a správní rozhodnutí z nejrůznějších zdrojů. Buď právní věty nebo informace v rejstříku nebo i s plnými texty. Celkem asi 20.000 dokumentů. Možno samozřejmě hledat podle spisových značek.

 

 

  Finanční zpravodaj od roku 1990

Kompletní rejstřík od roku 1990 s výběrem textů a plné texty komplet od roku 1993.

 

  Cenový věstník, Věstník České národní banky, Ústřední věstník, Telekomunikační věstník,

Energetický regulační věstník

 

  Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

  Věstník Komise pro cenné papíry a jejich správní rozhodnutí

 

  Věstník České advokátní komory a Sbírka kárných rozhodnutí

 

  Sbírka instrukcí a sdělení Ministerstva Spravedlnosti ČR od roku 1990

 

  Věstník ministerstva zdravotnictví - výběr

 

  Sbírka Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - brzy úplně kompletní

 

  Věstníky krajů

 

  Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku

 

  Rozhodčí pravidla vybraných rozhodčích soudů

 

  Rejstřík slovenských předpisů od roku 1993

 

  Věstník Rozhodčí pravidla vybraných rozhodčích soudů

 


Celkem uvedené zdroje představují hodnotu v předplatném asi 100.000 - 120.000 Kč ročně (záleží na tom, kolik vyjde předpisů a dokumentů, protože předplatné není většinou pevně stanoveno, ale závisí na počtu stran vydaného textu v dané sbírce).

Také datový obsah představuje asi 800.000 normostran textu...

 


 

PRAKTICKÉ INFORMACE


  Adresy (soudů, věznic, finančních úřadů a podobně)

  Kalkulačka (např. odměna advokátovi, daň z převodu nemovitosti) a další užitečné pomůcky...

 

LexGalaxy V ČÍSLECH k 1. srpnu 2005


  102.000 dokumentů v rejstříku, z toho 37.000 judikátů

  149.000 položek v databázi změn a rušení

  67.000 položek v databázi evidující nadřazené a podřazené dokumenty

 

  40.000 dokumentů v plném textu

  cca 800.000 normostran textu, 20.000 normostran rejstříkových údajů

 

  190.000.000 slov v textech

  25.000.000 hypertextových odkazů z toho asi 12.200.000 judikátových a 12.800.000 předpisových

odkazů

  Nezabalená velikost systému cca 4 GB

  Potřebné místo při rozbalení po instalaci na harddisk 2.200 MB (2.2 GB)

  Distribuovaná velikost: 2x CD-ROM nebo 1x DVD

  Doba instalace do 10 minut na standardním PC, spíše méně

 

  Délka odpovědi na standardní dotaz: do 0.5 s na doporučeném počítači

  Příklad velmi extrémního dotazu: Vyhledání slova "a" v textech - celkem asi 3.900.000 výskytů -

- za 13 s na Intel Celeron 2.6 GHz, 512 MB RAM.