CENÍK ŠKOLENÍ PRÁCE SE SYSTÉMEM LexGalaxy®
NA PRACOVIŠTI UŽIVATELE

 

Školení, která pořádáme na v Epsilon Delta ve vypsaných termínech, jsou bezplatná!

 

Ceník školení

počet účastníků cena za školení cena za školení
   do 3 osob

600 Kč         

800 Kč         
   4 - 5 osob 1000 Kč          1400 Kč         
   6 - 10 osob 2000 Kč          3000 Kč         
   10 - 20 osob 4000 Kč          6000 Kč         
 

Cestovné

       K ceně školení je připočítáváno cestovné podle reálných nákladů - tj. cena za

       kilometr při jízdě osobním autem, cena taxi či jízdné hromadnou dopravou.

       Při jízdě mimo Prahu osobním automobilem  

10 Kč/km         
 

Termíny

       Začátky školení jsou v pracovní dny od 10.00 do 16.00 hodin.

       Později v pracovní dny (tj. začátky školení od 16.00 hodin dále)

+ 25% z ceny školení         

       Víkendy (sobota, neděle)

+ 50% z ceny školení         

       V případě speciálních požadavků Vám připravíme individuální školení na míru.

 

Slevy za opakování

       Při druhém a dalším opakování stejné kategorie školení (např.
       začátečníci) u téhož klienta, získává tento klient nárok na slevu
       z každého dalšího školení stejné kategorie. Kurs přizpůsobíme
       individuálním potřebám klienta.

sleva 20%

 

Běžné školení trvá přibližně 1,5 hodiny. Dalších cca 30 minut je rezervováno na dotazy a individuální konzultace.